Barnet blir med på en fantasireise sammen med helten sin eller andre det stoler på.En avslappende teknikk som egner seg godt for barn.


Hypnoterapi på barn og unge


Barn og unge har ofte vanskelig for å finne de riktige ordene for å forklare hvordan de har det.

I stedet for å snakke med noen om det de strever med, stenger de ofte inne følelsene sine. Og når de strever med å forstå sine egne følelser går det ut over selvfølelsen og selvtilliten. Det kan gi utslag i mange forskjellige handlinger.

F.eks. kan det vises gjennom søvnproblemer, stress, utagering, vansker med å konsentrere seg, utrygghet, mistrivsel på skolen, ulike fobier, spiseforstyrrelser, tommelsuging og neglebiting, plukking på fingre/hud, enurese m.m.. Mye av dette kan behandles ved hjelp av hypnose.


Hypnoterapi er svært godt egnet på barn fordi de er generelt åpne og nysgjerrige på nye opplevelser. De er oppdagelseslystne, liker å bruke fantasien, og de danner lett forbindelser mellom fantasi og virkelighet.

Når jeg bruker hypnoterapi i arbeid med barn så tar jeg en liten kartlegging av problemet med foreldre i forkant. Under første behandling er barnet sammen med en forelder i første del av timen, der det blir forklart hva vi skal gjøre. Deretter tar jeg og barnet en behandling der vi drar på en spennende "fantasireise" sammen.

 

Til forskjell fra voksne så blir barn lett oppslukt i det de holder på med, og de lærer med alle sanser på en gang. De responderer også bedre enn voksne fordi de ikke har med seg skepsis eller historier om hypnose som noe skummelt. Under hypnose er barn som regel komfortable med den naturlige regresjonen som finner sted, og de har sjelden problemer med å gi fra seg kontroll. I stedet fascineres de av hypnose som en mulighet til å bli med på en fantasireise som kan hjelpe dem med problemet deres. 


VIKTIG! Barnet må selv være åpen for å gjøre noe med problemet sitt, det blir sjelden noe godt resultat hvis det kun er dere foreldre som ønsker en endring. 

Copyright @ All Rights Reserved

Kontakt


MIAs Hypnoterapi

Maria Helleland
Helsehuset, Markensgate 42
4612 Kristiansand


Mail: post@miashypno.no

Telefon: 908 38 905

Medlem av