Våg å satse på det du ønsker deg! 

Du sitter på ressursene.


Samme hva du tror du er eller klarer, så har du alltid mye mer i deg.
Få bedre selvfølelse og / eller bedre

selvtillit gjennom selvutvikling


Plages du av negative tanker, skyldfølelse, dårlig samvittighet eller et bilde av deg selv som ikke god nok? Går du rundt og leter etter feil hos deg selv? Er det viktig for deg å leve opp til det du tror andre forventer av deg? 


Er du misfornøyd med partneren, jobben, kolleger, livet ditt? Gruer du deg til å stå frem på jobben, eller føler du at du ikke er flink nok på jobben? Ønsker du en annen jobb, men blir i den du er fordi du ikke tør å bryte ut?


Drømmer du om noe annet i livet ditt, men har en overbevisning om at du aldri vil klare å oppnå det fordi du ikke er god nok, flink nok eller smart nok?


Har du på deg briller som er farget av et bilde som sier "jeg tabber meg alltid ut, jeg er ikke verd noe, jeg er klossete, jeg kommer ikke til å klare det" - vel, da vil du garantert finne eksempler på det! Det du retter fokuset på, det vil du enkelt finne.

Vi er innrettet slik at vi trekker ut de inntrykkene som underbygger og forsterker de sannhetene vi har om oss selv, spesielt episoder der du tidligere har mislyktes.  

Hva med å bytte briller?

Kunne du tenke deg istedet å ha tanker som at "jeg er god nok, jeg er smart, jeg er modig, jeg klarer det jeg vil"? Hvordan ville det være å følge hjertet ditt, og kjenne etter hva du har mest lyst til å gjøre, hva som gir deg glede?


Hjernen din har stor kapasitet til forandring, og ved hjelp av hypnoterapi kan du slette gamle og fastlåste negative tanker og overbevisninger om deg selv. Du kan få hjelp til å ertstatte de gamle tankene med ny tro og overbevisning som bygger og støtter deg - og som drar deg oppover spiralen istedet for nedover.


Du kan ikke endre verden eller menneskene du har rundt deg, men når du blir bevisst på dine indre verdier, og tør å kjenne etter hva du egentlig vil og ønsker deg, da blir det også lettere for deg å handle riktig ut fra deg selv. 

Jo tryggere du kjenner deg selv, jo enklere blir det å sette riktige mål - og det blir mindre viktig for deg hva andre mener om deg. 

Da blir du også istand til å verdsette deg selv ut fra en overbevisning om at 

DU ER GOD NOK!

Copyright @ All Rights Reserved

Kontakt


MIAs Hypnoterapi

Maria Helleland
Helsehuset, Markensgate 42
4612 Kristiansand


Mail: post@miashypno.no

Telefon: 908 38 905

Medlem av