Behandlingsmetoder

Hypnose


Ordet hypnose har alltid vært innhyllet i mystikk, mest fordi hypnose kan se magisk ut. Noen tror det er ren magi, andre mener det er humbug. En kombinasjon av lite kunnskap om hypnose, kombinert med det man har sett av showhypnose, har gitt oss mange misoppfatninger (les mer under Myter og Overtro).


Nyere kunnskap gir oss heldigvis en dypere og bedre forståelse av hva som skjer i hypnose. Vanligvis opererer det bevisste sinnet og det underbevisste sinnet (høyre og venstre hjernehalvdel) uavhengig av hverandre, men i hypnose får man dem til å samarbeide.

Det bevisste sinnet ditt styrer ca 5 % av livet ditt, og det har kontroll over din fornuft og viljestyrke. Det ubevisste sinnet (din underbevissthet) styrer ca 95 % av livet ditt, og det styrer dine følelser og handlinger. Når man vet dette er det lett å forstå at det kan være vanskelig å endre adferd kun ved hjelp av fornuft og viljestyrke. 


Så hvorfor ikke velge en enklere vei å gå? I den hypnotiske tilstanden økes adgangen til den ubevisste delen av sinnet ditt - stedet hvor vaner, følelser og tankemønstre blir skapt og lagret – og der de kan forandres! 

Terapi gjennom en behandling som hypnose er utrolig effektfull. Sammen med metoder som NLP, samtale og EFT får du på en enkel og behagelig måte hjelp til å påvirke din innstilling og dine tanker om ulike ting som er problematisk for deg.


NLP 


Hvor mange ganger har du latt være å gjøre noe du har ønsket deg, som f.eks. å slutte å røyke, sove bedre, slanke deg, søke den jobben du har lyst på, begynne å trene, eller sette små mål i hverdagen - men så har du latt være fordi du tenker at du ikke har tid nok, ikke er flink nok, spennende nok, tynn nok, rik nok, modig nok osv.? 

Med hjelp av NLP i hypnoterapi kan du enkelt fjerne de begrensingene du har i hodet, og istedet hente frem de beste ressursene i deg selv gjennom å lage nye løsninger og stier - og skape det livet du ønsker deg.


NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Om hvordan dine tanker (nevro) påvirkes av ord (lingvistikk) og fører til handling (programmering). Sansene, språket og handlinger påvirker hvordan vi forholder oss til, og lærer å se hva som begrenser oss. 


Hjernen vår er skapt for læring. Alt vi har med oss av tro på oss selv, overbevisninger, verdier, kunnskap, følelser, minner og erfaringer er tillært og formet opp gjennom livet - for eksempel av familie, venner, barnehage, skole, samfunnet og dine erfaringer. 

Hjernen er enkel å lære opp, og det fine er at den er også enkel å omprogrammere.

NLP er en effektivt metode for å bedre kommunikasjon, og for å skape endringer i fastlåste tankemønstre og adferd.Samtaleterapi / veiledning


Første behandlingsdag hos meg starter med en god kartlegging av din situasjon. 

En god samtale alene kan allerede fungere som en ventil for å minske “trykket” på det som plager deg. 

For dette bruker vi så mye tid som det er nødvendig - og kanskje du allerede da kan forandre det synet du har på dittt problem, slik at du får god nytte av hypnoterapien og oppnå det livet du ønsker på en trygg og behagelig måte.


Et normalt liv er nesten umulig uten gode samtaler, men i vår moderne tid opplever mange at det kan være vanskelig. Grunnen kan være få venner, familie eller bekjente som en stoler på, vanen til å kommunisere mer og mer via internett og sms, man ønsker ikke blottlegge sine innerste følelser, eller stresser med tida. 

Kanskje har du et helt konkret problem, eller et mål du ønsker å oppnå. 

Eller kanskje du opplever at du “står fast”, er plaget av ting det er vanskelig å sette ord på, eller du står foran vanskelige valg i livet, problemer i jobb eller i familien?

Å ha følelsen at noen hører på deg og tar deg alvorlig er viktig. 

Jeg gir deg muligheten for å åpne deg uten at du skal føle at det du sier er unormalt, flaut, dumt, feil, barnslig osv. 


Som hypnoterapeut stiller jeg ingen diagnose. Målet er å hjelpe deg i din prosess med å finne de muligheter du har til å gjøre noe med det du ønsker å endre. 

Du vil oppleve meg som åpen og direkte, med sans for humor, dog uten å miste det nødvendige alvoret. Å lytte til deg, ha medfølelse for din situasjon, forstå hva du sliter med og lete etter muligheter sammen med deg – det er mitt mål som terapeut.

Jeg har mine verdier, og jeg vil respektere dine tanker, følelser, ønsker og mål.


EFT


Grunnholdningen i EFT er at det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det. Hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre, og hvordan vi opptrer i livet. ​

Metoden er mest benyttet blant alternative terapeuter, men stadig flere psykologer og leger har begynt å ta i bruk metoden.


EFT står for Emosjonell Frihets-Teknikk, og det er en viderutvikling av tankefeltterapi.

Det er en relativ ny oppdagelse som bygger på at årsaken til negative følelser skyldes en ubalanse eller forstyrrelse i kroppens energiflyt. Når energisystemet er blitt balansert (forstyrrelser fjernet), forsvinner problemet, engstelser blir nøytralisert og fysiske smerter lindret eller fjernet.

Er du i en aller annen følelsesmessig ubalanse kan EFT brukes for å komme til selve roten av problemet.


Selve teknikken går ut på at du banker forsiktig på noen beroligende punkter på kroppen (akupunter), samtidig som du retter oppmerksomheten mot problemet, og de fleste opplever behandlingen som frigjørende. Effekten vises etter kort tid, og det er ingen bivirkninger forbundet med teknikken. 

EFT kan brukes på de fleste områder - alt fra traumatiske opplevelser, angst, smerter, fobier, sug/avhengighet, overvekt, negative tanker, stress, dårlig selvbilde og selvtillit til fysiske problemer. Behandlingsmetoden er enkel å lære, og når den er innlært kan du bruke den videre på egenhånd.


Copyright @ All Rights Reserved

Kontakt


MIAs Hypnoterapi

Maria Helleland
Helsehuset, Markensgate 42
4612 Kristiansand


Mail: post@miashypno.no

Telefon: 908 38 905

Medlem av